okiembociana.pl

Reporterski Portal Fotograficzny

świat okiem Bociana

Dziś wtorek, 20 marca, imieniny Klaudii, Eufemii, Maurycego

wydarzenia chronologicznie

100 rocznica wybuchu I wojny światowej i powstania Legionów Polskich

Ukraina, 23 sierpnia 2014 r.

Od 16 lat harcerze z Chorągwi Łódzkiej ZHP wraz z przyjaciółmi z Polski i Ukrainy remontują cmentarze Legionistów Polskich na Wołyniu.

 W dniach 23-24 sierpnia 2014 r. w Kostiuchnówce odbyły się uroczystości z okazji 100 rocznicy wybuchu I wojny światowej i 100 rocznicy powstania Legionów Polskich.

W ramach wizyty delegacja wzięła udział w uroczystościach na odnowionym cmentarzu wojennym w Kowlu, a także odbyła zajęcia na terenie pobojowiska kostiuchnowskiego, gdzie zorganizowano wycieczkę historyczną szlakiem walk.

W programie uroczystości znalazł się także apel na cmentarzu w Polskim Lasku z udziałem asysty honorowej Wojska Polskiego, msza św. polowa, podniesienie flag, odegranie hymnów Polski i Ukrainy oraz złożenie kwiatów i apel poległych.

Uroczystości odbyły się przy udziale zaproszonych gości, wśród których nie zabrakło przyjaciół harcerzy: Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Doroty Ryl oraz Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, nadbrygadiera Andrzeja Witkowskiego oraz szefów administracji zespolonej województwa łódzkiego.

(Źródło : www.straz.lodz.pl)

 

Pamięć o poległych Polakach na Wołyniu

Delegacja województwa łódzkiego po raz kolejny odwiedziła Kostiuchnówkę na Wołyniu, gdzie oddano hołd poległym żołnierzom, którzy pod wodzą Józefa Piłsudskiego walczyli o niepodległość Polski. W uroczystościach upamiętniających walki legionistów z lat 1915-1916 uczestniczyli m.in. senator RP Ryszard Bonisławski, wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska i wicemarszałek województwa Doroty Ryl.

Żołnierze Józefa Piłsudskiego toczyli na Wołyniu krwawe walki z armią rosyjską. Symbolem żołnierskiej ofiarności stała się Polska Góra – niewielkie wzniesienie za wsią Kostiuchnówka wielokrotnie zdobywane i odbijane przez legionistów. Pobojowisko w pobliskim Polskim Lasku jest jednym z największych cmentarzy legionowych na Wołyniu. Spoczywają na nim głównie żołnierze II brygady, która obsadzała ten odcinek frontu podczas walk.

Według oficjalnej ewidencji z lat 20 XX w. spoczywa na nim 55 żołnierzy, w tym 24 znanych z imienia i nazwiska. W 1930 r. na mogiłach ustawiono betonowe krzyże i obramowania. W latach powojennych cmentarz uległ dewastacji i prawie całkowitemu zniszczeniu. W 1992 r. mieszkańcy Kostiuchnówki ustawili na cmentarzu drewniany krzyż. Nekropolie odbudowano w 1998 r. dzięki staraniom Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz harcerzy Hufca ZHP Zgierz, a następnych latach z całej Chorągwi Łódzkiej. Dobudowano kolejne dwa rzędy grobów oraz wokół cmentarza postawiono symboliczny bazaltowy murek. W 2005 r. w pobliżu wejścia do cmentarza ustawiono pomnik nieznanego Legionisty 4 pp. przewieziony z okolic nieistniejącej już wsi Podryże nad Stochodem. W latach 2008 – 2009 teren cmentarza powiększono o nowe rzędy grobów, w których spoczęli legioniści ekshumowani w 2004 r. w miejscowości Kołki.

Przedstawiciele województwa łódzkiego, wśród których byli również harcerze co roku porządkujący cmentarz, odwiedzili Polską Górę, nekropolię w Polskim Lasku i w Wołczecku. Gospodarzem uroczystości był wieloletni komendant obozów harcerskich na Wołyniu, pełnomocnik Chorągwi Łódzkiej ZHP ds. Wschodu – harcmistrz Jarosław Górecki. Delegacje, w tym władz ukraińskiego powiatu Maniewicze i polskiego konsulatu w Łucku, złożyły wieńce i wiązanki kwiatów, zapalono znicze. 

Harcerze przygotowali również specjalny Apel Pamięci. Po mszy świętej, przy każdym pobielonym grobie wartę zaciągnęli druhny lub druhowie w pełnym rynsztunku, na krzyżach zawisły biało-czerwone wstążki, zapłonęły znicze. Wzywano znanych z nazwiska zabitych legionistów. Przy centralnej wspólnej mogile stanęli w harcerze w szarych legionowych mundurach. 

(Źródło: Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski w Łodzi)

Udostępnij na Facebook'u

Wyślij e-mailem

realizacja